Privacy verklaring

New cookie statement

Wanneer huidige functionaliteit gebruikt blijft kan de cookie statement als volgt worden aangevuld. De privacy policy daarentegen moet ook compleet worden aangepast.

Uitleg

Deze website www.wonderware-benelux.com gebruikt cookies om u de beste online ervaring te bieden. Wij respecteren uw privacy en verzamelen geen persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. Lees meer hierover in onze privacy policy.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat informatie over uw voorkeuren zoals taalinstellingen, dat bij een later bezoek weer wordt herkend door deze website. Cookies hebben verschillende functies:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van u door middel van tracking cookies, datagegevens combinatie of profilering.

Social media cookies: plaatsen wij niet

Remarketing cookies: plaatsen wij niet

Privacy policy

Deze privacy verklaring is van toepassing op Wonderware Benelux welke onderdeel uitmaken van de Eight Lakes group. De Eight Lakes group is een overkoepelende naam voor een groep bedrijven die ondernemen vanuit een eigen rechtspositie in bijvoorbeeld hun eigen land of eigen marktomstandigheden.

De Eight Lakes group behoudt het recht om de privacy policy te veranderen. Op deze pagina lees je altijd de meest recent privacy policy.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers op onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons expliciet verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens verzameling
Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website kunnen identificeren. Wonderware Benelux verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

Opslag persoonsgegevens

Op de websites van de Eight Lakes group zijn verschillende mogelijkheden waarin u met ons in contact kunt treden en daarmee uw contact gegevens met ons kunt delen.

  • – Als u niet met ons in contact treedt respecteren wij uw privacy en slaan wij geen gegevens van u op.
  • – Indien u wel met ons in contact treedt registreren we de volgende persoonsgegevens en bewaartermijnen:
Contactformulier Persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
Informatieaanvraag Bedrijfsnaam, adres, uw naam, uw e-mailadres Maximaal 24mnd,
Indien er sprake is van een commerciële relatie wordt dit minimaal 7 jaar
Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele fase: bijvoorbeeld als u een offerte aanvraagt
Sollicitatieformulier Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, CV Maximaal 1 jaar Verwerking is toegestaan op basis van toestemming van de sollicitant voor zijn of haar sollicitatie
Nieuwsbrief inschrijving Opt-in, bedrijfsnaam, adres, uw naam, uw e-mailadres Onbepaalde tijd
(Uitschrijving is altijd mogelijk)
Verwerking is toegestaan op basis van behartiging van het gerechtvaardigde belang en toestemming voor het versturen van nieuws
 

Verwerking persoonsgegevens
Wonderware Benelux erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Wonderware Benelux verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven buiten de Eight Lakes group.

Verwijderen van persoonsgegevens

U kunt contact met ons opnemen met een verzoek uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren door uw persoonsgegevens te overleggen, zodanig dat we u kunnen identificeren in onze systemen zo ook bij beeldmateriaal. Na vernietiging van persoonsgegevens dient u er rekening mee te houden dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten, evenals uw rechten zullen komen te vervallen omdat deze niet meer herleidbaar zijn naar een persoon. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Inzage persoonsgegevens
De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens aan te laten passen indien deze niet correct of volledig zouden zijn.

Dataportabiliteit
De klant heeft het recht om een beroep te doen op het verkrijgen van de door hem verstrekte persoonlijke gegevens aan de Eight Lakes group. Als deze gegevens persoonlijke gegevens van anderen betrokkenen bevatten worden uitgesloten van overdracht. Geanonimiseerde gegevens kunnen hier niet aan worden toegevoegd.

Recht op verzet
De klant kan ook achteraf verzet aantekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. Telerex zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Melden van datalekken

De DPO (Data Protection Officer) is te bereiken per mail privacy@8-lakes.com of per onderstaande adres.

Data Protection Officer
Postbus 6852
4802 HW BREDA
Nederland