Wat is Manufacturing Operations Management?

Moderne Manufacturing Operations Management-software digitaliseert de processen en de informatie om de efficiëntie en de transparantie te vergroten.

Behoud de productiewaarde met Wonderware Manufacturing Operations Management

Manufacturing Operations Management (MOM) gaat over het efficiënt formuleren van de policy’s en regels die nodig zijn om de productiewaarde te behouden en te zorgen dat alles en iedereen op baisis daarvan opereert.  MOM houdt zich bezig met de optimalisatie van machineparken, voorraden, procesuitvoering en personeelsbezetting rond strategische doelstellingen zoals kostenbeheersing, kwaliteitsbewaking en voortdurende verbetering op de volgende gebieden:

Manufacturing Operations Management wordt geleverd door applicaties die bedrijfsprocessen en informatie digitaliseren om zowel de efficiëntie als de transparantie te vergroten. Deze applicaties kunnen op één locatie worden geïmplementeerd, maar ook enterprisebreed op meerdere locaties. Het belangrijkste voordeel, met name bij multi-site applicaties, is het afdwingen van consistente rapportage, analyses en standaardisering van bedrijfsprocessen.

Wat is er zo bijzonder aan Wonderware MES/MOM?

Softwareoplossingen voor Operations Management bieden een fundament voor operationele optimalisatie van productieprocessen, rapportage en analyse, informatiemanagement, energiemanagement en Enterprise Application Integration (EAI).

Nauwkeurig beheer van menselijke en automatische processen

Effectief beheer van productieprocessen begint met het identificeren van de KPI’s waarop de metingen en de verbeteringen gebaseerd worden. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden bepaald voor de functies die geautomatiseerd moeten worden en kunnen de juiste applicaties worden geselecteerd.

 • Manufacturing Execution System (MES)

  Een MES-systeem is van belang voor het meten van de KPI’s voor de machineparkprestaties en voor het beheren en uitvoeren van de productieregels en policy’s voor zowel handmatige als geautomatiseerde processen. Meer informatie

 • Business Process Management (BPM)

  BPM helpt bij het consistent afdwingen van bedrijfsregels en policy’s en stroomlijnt de activiteiten van geautomatiseerde en menselijke processen op basis van Standard Operating Procedures. Meer informatie

 • Wonderware Enterprise Integrator

  Wonderware Enterprise Integrator (WEI) maakt berichtenuitwisseling en automatische datasynchronisatie mogelijk tussen twee of meer industriële of bedrijfsapplicaties. Meer informatie

 • Modelgestuurde multi-site standaardiseringstechnieken

  Een transformatie kan alleen slagen als uw team inzicht heeft in uw bedrijfsdoelstellingen en beschikt over de benodigde vaardigheden om het nieuwe ontwerp te maken en te implementeren. Meer informatie

Wie hebben baat bij Manufacturing Operations Management?

Effectief MOM biedt voordelen voor zowel de bedrijfsprocessen als het management van de enterprise.

 • Voordelen voor de werkvloer

  1. Lean werken – Beheer de uitvoering van werkorders door elektronische werkinstructies aan operators te geven, configuratieparameters voor machines te downloaden, best practices in te zetten om de processen en de productkwaliteit te verbeteren, en de voorraadniveaus en de logistiek te optimaliseren om verzekerd te zijn van ononderbroken productie
  2. Benuttingsgraad optimaliseren – Bewaak de productieonderbrekingen en de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van het machinepark om knelpunten in kaart te brengen en best practices op te stellen door de prestaties van productielijnen en machines onderling te vergelijken
  3. Kwaliteit handhaven – Dwing een consistente productkwaliteit af door vastgelegde productieprocessen en procedures te volgen en specifieke materialen te gebruiken om aan de kwaliteitsspecificaties te voldoen
  4. Kwaliteit verbeteren – Verminder verspilling, minimaliseer de afwijkingen en verhoog de productopbrengst door kwaliteitsverlies tegen te gaan met methoden voor Statistical Process Control (SPC)
 • Voordelen voor het management

  1. Bedrijfsprestaties verbeteren – Volgen uw medewerkers dezelfde procedures en best practices? Wordt de winstgevendheid nadelig beïnvloed door variaties in de kwaliteit? Beschikken het management en de werkvloer over realtime informatie om de best mogelijke planningsbeslissingen te kunnen nemen?
  2. Compliance documenteren – Verklein het risico van terugroepacties en bescherm uw merkwaarde door af te dwingen dat de producten volgens specificaties worden geproduceerd. Documenteer het proces voor de productie-uitvoering met gedetailleerde traceerbaarheids- en kwaliteitsinformatie
  3. Processen zichtbaar maken – Creëer zichtbaarheid in de supply chain en ondersteun de besluitvorming om betere planningsbeslissingen te kunnen nemen en de doelstellingen voor klanttevredenheid te halen
  4. Inspelen op kansen – Integreer de bedrijfsplanning en de bedrijfsfuncties met de bedrijfsprocessen om flexibiliteit en wendbaarheid te vergroten, zodat u van aantrekkelijke kansen en ontwikkelingen in de marktvraag kunt profiteren en u de productiecapaciteit kunt optimaliseren

Compliance waarborgen – Wonderware helpt u aan alle wet- en regelgeving te voldoen door events tijdens productie, materiaalstromen en de kwaliteit van producten en processen te documenteren. De geautomatiseerde elektronische gegevensregistratie verlaagt de compliancekosten en beperkt handmatige processen en potentiële fouten bij dataregistratie, transformatie en kwaliteitscertificering. Het is nooit prettig als regels en procedures lukraak worden ontwikkeld. Dit leidt tot onnodige kosten en verlies van waarde. Het is niet langer een onhaalbaar ideaalbeeld dat iedereen qua procedures op dezelfde golflengte zit. Wonderware-applicaties helpen organisaties over de hele wereld om deze consistentie te bereiken, elke dag opnieuw.

Optimaliseer uw bedrijfsprocessen met Wonderware MOM

Klik op de onderstaande knoppen om te ontdekken hoe u uw processen kunt modelleren voor consistente en extreem efficiënte prestaties.