Wonderware Skelta BPM

Waar mensen en productieprocessen samenkomen

Over Wonderware Skelta BPM

Succesvolle productie vereist coördinatie tussen een groot aantal factoren. Hoe beter de coördinatie tussen logistiek, productie, kwaliteitsborging, onderhoud, veiligheid, compliance en andere onderling afhankelijke functies van de fabriek of installatie, des te hoger de ROI en ROA. Traditioneel werden deze functies door verschillende mensen beheerd, meestal met verschillende softwareapplicaties. De behoefte aan gestructureerde samenwerking is hoog en deze mensen doen er alles aan om goed samen te werken, maar het blijft mensenwerk en er is vaak sprake van inconsistenties, fouten en een gebrek aan context. De geavanceerde workflowsoftware van Wonderware Skelta BPM maakt een eind aan deze problemen. Skelta BPM is het workflowplatform voor Wonderware MOM-applicaties en biedt functionaliteit om processen binnen de hele enterprise te beheren, te documenteren en af te dwingen, waarbij handmatige processen en papieren administratie worden vervangen door elektronische workflows. Deze software omvat alle aspecten, van routinematige bedrijfsprocessen tot escalaties en kritische bedrijfscondities. Dit zijn slechts enkele van de voordelen die u kunt verwachten wanneer u Wonderware Skelta BPM implementeert:

  • Hogere operationele efficiëntie
  • Afdwingen van Standard Operational Procedures (SOP’s)
  • Vervanging van papieren documenten door elektronische formulieren en informatieweergaven
  • Betere samenwerking tussen functiedomeinen
  • Betere naleving van interne en externe regels en voorschriften
  • Beter zicht op de procesuitvoering en monitoring van de prestaties van de organisatie
  • Integratie met geautomatiseerde processen en enterprisesystemen
  • Standaardisering van bedrijfsprocessen tussen meerdere locaties

Fujirebio Diagnostics implementeert een papierloos elektronisch systeem voor de productie van biomarkers

Bekijk deze video om te zien hoe Fujirebio Diagnostics gebruikmaakt van BPM om de benodigde tijd voor machineparkmonitoring met meer dan 1000 manuren per jaar te verkorten, de kwaliteitsborging in een derde deel van de tijd uit te voeren en de naleving van wet- en regelgeving te verbeteren.

Wat is Wonderware Skelta BPM?

 Wonderware Skelta BPM is geavanceerde software voor Business Process Management en workflowbeheer, waarmee u activiteitenstromen van personen of systemen binnen of buiten een organisatie kunt beheren. U kunt bedrijfsprocessen modelleren, uitvoeren, analyseren en verbeteren om de productiviteit, de samenwerking en de innovatie te optimaliseren. Dankzij connectiviteit met geautomatiseerde productieprocessen via Wonderware System Platform-integratie en externe applicaties voor industriële processen beschikt u over end-to-end procesbeheer en een platform om processen te standaardiseren binnen industriële enterprises.

Componenten van Wonderware Skelta BPM:

Kenmerken van Wonderware Skelta BPM

Synchronize, Simplify en Share Workflows verbinden people-based processen met realtime automatisering.

Fouten en inconsistenties verminderen

Elektronische formulieren met vervolgkeuzelijsten en automatische datavalidatie verkleinen de risico’s van foutgevoelige handmatige gegevensinvoer.

Compliance

Compliance met wetten en voorschriften en ondersteuning voor de bijbehorende documentatie zorgen ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt.

Snellere implementatie en configuratie

Dankzij herbruikbare sjablonen voor industriespecifieke processen zoals Standard Operating Procedures, goedkeuringen en werkprocessen kan de implementatie sneller en consistenter worden uitgevoerd.

Creëer duidelijke audit-trails

Met behulp van tools voor activiteitenmonitoring, rapporten met inzoomfuncties, dashboardweergaven en elektronische handtekeningen worden duidelijke audit-trails gegenereerd en wordt de compliance vereenvoudigd.

Mobiliteit

Dankzij een platformneutrale webinterface en applicaties voor mobiele apparaten kunnen uw mobiele medewerkers beter verbonden blijven met uw bedrijfskritische processen.

Eliminatie van papieren processen

Dankzij elektronische documentatie komt er een eind aan de foutgevoeligheid, inflexibiliteit en hoge kosten van papieren administratie.

Wat is nieuw in Skelta BPM

Nieuwe functies vergroten de efficiëntie, versterken de aanpasbaarheid en vereenvoudigen de applicatieontwikkeling.

Vernieuwde compatibiliteit met Wonderware System Platform vereenvoudigt de integratie van workflows en modellen.

Onderdelen van Wonderware Skelta BPM:

Efficiëntere engineering

De nieuwe formulieren-editor biedt een WYSIWYG (what you see is what you get) gebruikerservaring. Bovendien kan voortaan JavaScript worden gebruikt voor de client-side scripteditor, zodat ook de meest gebruikte scripting-standaard voor webapplicaties wordt ondersteund.

Automatische aangepaste formulieren voor computers, tablets en smartphones

Doordat formulieren automatisch worden aangepast, hoeft u niet langer meerdere formulierindelingen te ontwerpen en te onderhouden om de gebruikers via verschillende soorten apparaten toegang te geven

Ondersteuning voor samengestelde applicaties

 De nieuwe formulieren-omgeving geeft gebruikers de mogelijkheid om snel, tussen Wonderware en 3rd-party leveranciers, samengestelde applicaties te configureren voor content en applicatiefunctionaliteiten. Bovendien kunt u heel eenvoudig samenwerkingsomgevingen bouwen zonder te programmeren. Doordat de gemeenschappelijke gebruikersinterfaces van Wonderware worden toegepast, profiteert u van een naadloze gebruikerservaring wanneer u content van Wonderware-applicaties combineert in samengestelde workflowformulieren.

Verbeterde packaging en distributie

Nieuwe ondersteuning voor HTML5-formulieren, inclusief samengestelde formulieren met ingesloten besturingselementen en aangepaste elementen en activiteiten, maakt het eenvoudiger om applicaties te ontwikkelen voor gebruik op andere locaties.

Compatibiliteit met Wonderware System Platform 2014 R2

Via een nieuwe Wonderware System Platform-connector kan Wonderware Skelta BPM 2014 R2 worden gebruikt met Wonderware System Platform 2014 R2.

Zet Wonderware Skelta BPM voor u aan het werk

Klik op de onderstaande link om een Wonderware-partner te vinden u kan helpen een Skelta BPM-applicatie te configureren die in uw behoeften voorziet.