Batch- en receptbeheer

Ongekende procesflexibiliteit

Dwing reproduceerbare kwaliteit af en verhoog de efficiëntie

Industrieën zoals voedingsmiddelen, chemie en farma, waar producten in batches worden geproduceerd, hebben behoefte aan een speciale vorm van procesbeheer.

Zoals bij alle bedrijfsprocessen moet ook hier de reproduceerbare kwaliteit worden afgedwongen en moet de efficiëntie worden gemaximaliseerd, maar bovendien moet u elke batch als een afzonderlijk proces optimaliseren. Soms moet u omstellen naar een ander product, soms gelden er strikte voorschriften voor reinigingswerkzaamheden tussen batches, en soms voert u op één dag een groot aantal batches uit. Software voor batch- en receptbeheer helpt u bij het efficiënt beheren van de batchproductie door apparatuur toe te wijzen, parameters te downloaden en receptprocedures te automatiseren. Bovendien verzorgt deze software de coördinatie met de automatiseringssystemen, de interfaces met de operators en de registratie van batchactiviteiten, materiaalstromen en productiedata in een historische database.  Batchevents triggeren elektronische workflows voor het aftekenen van de kwaliteit of het ingrijpen bij afwijkingen of alarmmeldingen. Batch- en receptbeheersoftware behandelt recepten onafhankelijk van de onderliggende automatiseringssystemen, zodat u processen en procedures voor de introductie van nieuwe producten in de hele enterprise kunt standaardiseren.

Voor wie is batch- en receptbeheer noodzakelijk?

 • Procestechnologie en procesuitvoering

  1. Beheer van recepten (productspecificaties) – Procesengineers hebben tools nodig voor het beschrijven van de productformules en procedures die ze hebben ontwikkeld, zodat de recepten op de werkvloer gebruikt kunnen worden om producten te maken volgens de gespecificeerde kwaliteit.
  2. Receptoptimalisatie – Hoe sneller u een nieuw recept voor uw productielijn kunt produceren en reproduceren, des te beter de bedrijfsprestaties zullen zijn. Om de prestaties te optimaliseren, is het essentieel dat u de ideale batchinstellingen vastlegt en de recepten op deze ideale instellingen afstemt.
  3. Reproduceerbare kwaliteit – Voor elke batch of productgang moeten alle parameters worden geconfigureerd voor de gespecificeerde procedure en moet de productieapparatuur worden ingesteld om de gespecificeerde kwaliteit te kunnen leveren. Hierbij moet u altijd rekening houden met veranderingen in machines, materialen en de menselijke factor.
  4. Compliance – Om te voldoen aan de hedendaagse wet- en regelgeving, moeten alle productie-events, materiaalstromen en kwaliteitsdata worden vastgelegd. U kunt de compliancekosten onder controle houden door middel van automatische dataregistratie.
 • Management

  1. Hogere operationele efficiëntie – Zorg dat uw medewerkers dezelfde procedures en best practices volgen. Elimineer variaties in de kwaliteit, die de winstgevendheid aantasten. Leg de unieke proceskennis van uw oudere medewerkers vast en vertaal deze naar standaardwerkwijzen.
  2. Compliance – Verklein het risico van terugroepacties of schade aan uw merkreputatie door af te dwingen dat producten volgens de specificatie worden geproduceerd, de processen voor receptbeheer en productie-uitvoering vast te leggen in gedetailleerde audit-trails en Electronic Batch Records en onnodige handmatige werkzaamheden voor dataregistratie, transformatie en kwaliteitscertificering te vermijden.
  3. Flexibel inspelen op veranderingen in de vraag – Verkort de marktintroductietijd, zodat u sneller marktaandeel kunt veroveren met nieuwe producten. Beheer complexere producten en meer productvariaties zonder risico’s voor de productkwaliteit. Profiteer van kleine, maar winstgevende markten.
  4. Enterprise-integratie en samenwerking – Verbeter de zichtbaarheid in de supply chain en ondersteun de besluitvorming, zodat u betere planningsbeslissingen kunt nemen. Verbeter de operationele prestaties om de bedrijfsprestaties te optimaliseren.

Optimaliseer uw bedrijf met Wonderware MOM

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de manier waarop u uw batch- en receptbeheer veel flexibeler kunt maken.