Proces- en uitvoeringsbeheer

Houd het proces gaande

Digitalisering, integratie en standaardisering van de informatiestroom

Prestatiemanagement voor machineparken is erop gericht dat de machines en apparaten op maximale capaciteit (blijven) presteren. Procesuitvoeringsbeheer zorgt ervoor dat het potentieel van het machinepark optimaal wordt benut.

Om dit mogelijk te maken, moeten alle aspecten van de procesuitvoering (mensen, materialen, processen en machines) in onderlinge afstemming samenwerken, met inachtneming van de veiligheid, de industriële voorschriften en de klant- en productspecificaties. Door de informatiestromen en processen van alle operationele domeinen en systemen te digitaliseren, te integreren en te standaardiseren kan de operationele efficiëntie worden verbeterd, wordt de kwaliteit voorspelbaarder en beter, neemt de flexibiliteit toe en wordt een fundament gelegd voor continue verbetering van winstgevendheid en duurzaamheid. Deze aanpak zorgt ervoor dat operators, leidinggevenden, managers en andere beslissers tijdig over de juiste informatie beschikken om de orderstroom en de productie-uitvoering effectief te beheren. Dankzij integratie met geautomatiseerde systemen kunnen configuratieparameters worden gedownload, kunnen stuklijsten worden afgedwongen en kan de procedurele uitvoering worden geautomatiseerd om te produceren volgens receptspecificaties. Bovendien wordt de transformatie van grondstof tot gereed product gevolgd, wordt de productie volgens de kwaliteitsspecificaties gemonitord en wordt informatie verzameld over de benutting van resources en activa. Elektronisch workflowbeheer zorgt er niet alleen voor dat handmatige procedures worden nageleefd, maar creëert ook verbindingen tussen de mensen en systemen die verantwoordelijk zijn voor logistiek-, resource- en bedrijfsplanning en voor kwaliteit en onderhoud, zodat ze effectiever kunnen coördineren en samenwerken.

Wonderware-klanten maken melding van de volgende voordelen bij toepassing van uitvoeringsbeheer:

  • Productiviteit 20-30% hoger
  • Omloopsnelheid van voorraden 67% verbeterd
  • ROI binnen 9 maanden

Optimaliseer uw bedrijf met Wonderware-applicaties voor proces- en uitvoeringsbeheer

Klik op de onderstaande links om te ontdekken hoe u uw bedrijfsprocessen en het uitvoeringsbeheer kunt verbeteren.