Wonderware-oplossingen voor upstream olie- en gaswinning

De Wonderware-oplossingen voor upstream olie- en gaswinning helpen om mens en milieu te beschermen en leveren tegelijkertijd een bijdrage aan maximale winstgevendheid, doorvoer en productiviteit van uw huidige activa. Bovendien helpen we om de eerste productie van nieuwe activa te versnellen.

Het digitale olieveld wordt volwassen

Het wordt steeds belangrijker dat de kosten van upstream winning, verwerking en pijpleidingtransport op een duurzame en veilige manier worden beheerst. De oplossingen van Wonderware maken gebruik van de nieuwe flexibiliteit en connectiviteit van het IIoT om de winning, de verwerking en het transport te verbeteren.

 • Production Excellence

  Om de upstream-productie te optimaliseren, moet u een evenwicht vinden tussen eisen op korte en lange termijn. Wonderware-oplossingen bieden procesengineers alle benodigde informatie om te kunnen voorzien in de huidige productievraag. Ze bieden engineers binnen de zuiveringstechniek de analysetools om de return on assets in het veld op langere termijn te kunnen bepalen. En de oplossingen helpen onderhoudsengineers om hun faciliteiten zowel op korte als lange termijn veilig en efficiënt te houden met nieuwe functies voor het beheer van stilstandtijd en reserve- en vervangende onderdelen. Door de nieuwste cloud- en mobiele technologieën in te bouwen om tijdgerelateerde en geografische hindernissen voor samenwerking weg te nemen, ondersteunen de oplossingen van Wonderware uw medewerkers in alle rollen.

 • Processing Excellence

  Voor de verwerking van olie en gas is het essentieel dat de olie- en gasstroom tegen zo laag mogelijke kosten en met maximale efficiëntie bestuurd wordt. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, moeten de productiviteit, de veiligheid en de betrouwbaarheid gelijktijdig worden geoptimaliseerd. Om de olie- en gasstromen te maximaliseren tegen minimale kapitaalkosten hebt u drie soorten modelgebaseerde tools nodig: ontwerptools, realtime optimalisatietools en trainingstools. Schneider Electric levert niet alleen deze tools, maar ook software voor geavanceerde visualisatie, apparatuurbeheer en enterprisebrede integratie van historische, actuele en voorspelde toekomstige prestatiedata. De oplossingen van Schneider Electric vereenvoudigen de integratie in systemen voor planning, scheduling en verslaglegging.

 • Pipeline Excellence

  Schneider Electric helpt olie- en gasbedrijven om de pijpleidingen maximaal te benutten en tegelijkertijd de energiekosten en andere operationele kosten te beheersen met geavanceerde modellerings- en analysetools. IIoT-functies maken een transformatie van het beheer en de veiligheid van pijpleidingen mogelijk, doordat geografisch verspreide apparatuur in realtime gemonitord kan worden. Ondernemingen kunnen hun aardgas- of aardolieproducten efficiënter leveren, terwijl ze bovendien hun waardevolle activa en het milieu beschermen. Schneider Electric levert tevens hoogwaardige Turbomachinery Control voor de compressoren en pompen die nodig zijn om de producten door de pijpleidingen te transporteren.

 • Data snel combineren en presenteren aan beslissers
 • Geografisch verspreide processen beheren
 • Anticiperen op knelpunten en waarschuwen over actuele problemen
 • Productieplanning en onderhoud integreren om betrouwbaar volgens schema te kunnen leveren
 • Best practices en voorschriften voor veiligheid, productie en milieu naleven
 • Efficiënt opereren
 • Een responsieve aanvoer garanderen om in de vraag te kunnen voorzien

Wij helpen u productief te blijven waar u ook bent

Schneider Electric levert lokale vertegenwoordiging support en trainingen via ons distributie netwerk, bestaande uit meer dan 600 software-projectspecialisten en ruim 340 specialisten voor support en training. Neem voor meer informatie contact op met uw Wonderware-distributeur.