Wonderware-oplossingen voor raffinaderijen en de petrochemische industrie

Wonderware-oplossingen helpen raffinaderijen en makers van petrochemische producten om uitmuntende prestaties te behalen door beter beheer van het energieverbruik en de energiekosten, optimalisatie van de procesopbrengsten, eliminatie van veiligheidsincidenten en verbeterde operatorprestaties.

Transformatie in raffinage

Veel raffinaderijen en petrochemische fabrikanten versterken hun capaciteiten voor procesbeheer om maximaal te profiteren van de lagere grondstoffenkosten.

Ze hebben behoefte aan geautomatiseerde oplossingen waarmee ze hun productaanbod kunnen variëren. Ze zijn op zoek naar manieren om extra productiewaarde uit hun processen te genereren. En ze willen de productiviteit verhogen om de effecten van leeftijdsgerelateerd personeelsverloop te compenseren. Wonderware-oplossingen helpen raffinaderijen en makers van petrochemische producten om uitmuntende prestaties te behalen door beter beheer van het energieverbruik en de energiekosten, optimalisatie van de procesopbrengsten, beperking of eliminatie van veiligheidsincidenten en verbeterde operatorprestaties. Ondernemingen over de hele wereld maken gebruik van Wonderware-oplossingen om uitmuntende prestaties te behalen in raffinage, met inbegrip van de productie van olefinen, off-site management en business integration.

Olieraffinage: nieuwe veerkracht in een dynamische markt

Olieraffinaderijen worden geconfronteerd met grote uitdagingen en problemen. De grondstoffen worden zwaarder en moeilijker te verwerken, de energiekosten zijn veranderlijk en de vraagprofielen verschuiven voortdurend. Ook de karakteristieken van het personeelsbestand zijn aan het veranderen: medewerkers met veel ervaring in het veilig en efficiënt runnen van een raffinaderij gaan met pensioen en worden vervangen door minder ervaren collega’s. Hierdoor neemt het risico van incidenten toe. Door al deze factoren wordt het voor raffinaderijen steeds moeilijker om veilig en winstgevend te opereren. Nu raffinaderijen zich voorbereiden op een online toekomst met steeds meer connectiviteit, zijn de oplossingen van Wonderware gereed om te helpen bij het registreren en efficiënt beheren van de extra hoeveelheden data die worden uitgewisseld, en bij het interpreteren van deze informatie in de juiste zakelijke context. Dit laatste wordt in de hedendaagse energie-economie steeds belangrijker. Schneider Electric levert specifieke oplossingen voor olieraffinaderijen, maar ook oplossingen waarin producten en services uit de eigen portfolio met producten van externe leveranciers worden gecombineerd om complexe vraagstukken op te lossen, zoals het verminderen van het energieverbruik en het vergroten van de procesveiligheid. Wonderware System Platform maakt het mogelijk verschillende componenten met elkaar te integreren en zodoende een grote meerwaarde te bieden.

De oplossingen van Wonderware helpen raffinaderijen om zich aan te passen aan ontwikkelingen in de markt, door:

 • De productopbrengst af te stemmen op de marktvraag
 • Te profiteren van goedkope grondstoffen
 • De procesveiligheid te verbeteren
 • Moeilijke grondstoffen kosteneffectief te verwerken
 • De raffinagemarges te verhogen
 • De transformatie van het personeelsbestand te beheren
 • Gebruik te maken van de waarde van apparaten die steeds intelligenter en socialer worden

Productie van olefinen: onconventionele gaswinning

De dynamiek van de olefinenproductie is dramatisch veranderd door de commercialisering van de onconventionele winning van (schalie)gas en de daarmee gepaard gaande beschikbaarheid van goedkope lichte grondstoffen. In het verleden werden meestal vloeibare grondstoffen gekraakt om olefinen te produceren. Maar met de beschikbaarheid van goedkoop schaliegas is het nu economisch verantwoord geworden om eindproducten te produceren door lichte gassen te kraken. Hierdoor worden steeds meer nieuwe gaskraakinstallaties gebouwd en worden olefinenproducenten gedwongen om efficiënter te opereren. Wonderware-software kan de producenten van olefinen helpen het energieverbruik te verlagen, de opbrengst te maximaliseren, de ongeplande stilstandtijd te minimaliseren en veiliger te werken.

Met Wonderware profiteren raffinaderijen van de nieuwe economische realiteit in de gasproductie

 • Betere procesveiligheid
 • Kosteneffectieve verwerking van moeilijke grondstoffen
 • Hogere raffinagemarges
 • Management van de transformatie van het personeel
 • Integratie en optimalisatie van apparaten, machines en processen

Off-site management: – efficiënter mengen

Oplossingen voor off-sites, terminals en industriële tankparken leveren correcte, betrouwbare en toegankelijke informatie over voorraden en transportbewegingen, automatisering van bewegingen en offline en online optimalisatie van de mengprocessen. Dankzij verbeteringen in automatisering en informatiemanagement worden onnodig hoge kwaliteit en herverwerking vermeden en wordt de administratie betrouwbaarder. Deze oplossing leidt tot lagere productiekosten en kortere doorlooptijden, en daarmee tot een hogere klanttevredenheid.

Antwoord op uitdagingen

Deze hoogwaardige suite, die is ontworpen voor de realiteit van off-site management en voor de planning en de bedrijfsprocessen van petrochemische terminals, biedt een antwoord op de volgende uitdagingen:

 • Consistent en betrouwbaar beheer van raffinaderijvoorraden
 • Optimale planning, inroostering en beheer van materiaalverliezen
 • Vermijden van onnodig hoge kwaliteit en herverwerking
 • Verbeteren nauwkeurigheid boekhouding

Wij helpen u productief te blijven waar u ook bent

Via ons wereldwijde distributie netwerk, leveren wij lokale vertegenwoordigers voor support en trainingen . Het netwerk omvat onder andere meer dan 600 software-projectspecialisten en ruim 340 specialisten voor support en training. Neem contact op met uw Wonderware-distributeur voor meer informatie over oplossingen voor downstream olie- en gasproductie.