Wonderware-oplossingen voor productie, verwerking en raffinage van olie en gas

Meer flexibiliteit, efficiëntie en productiviteit voor de olie- en gasindustrie.

Over Wonderware-oplossingen voor olie en gas

Vanwege de hevige prijs- en vraagschommelingen worden ondernemingen in de olie- en gasindustrie aangemoedigd tot ‘asset sweating’: het maximaliseren van de output op een veilige en milieuvriendelijke manier.

Wonderware en het Internet of Things

U hoort misschien al jarenlang verhalen over wat de digitale revolutie kan betekenen voor de productie van olie en gas en u hebt wellicht al enkele successen kunnen observeren, maar nu biedt het IIoT een ontbrekende schakel die een geheel nieuwe mate van connectiviteit mogelijk maakt voor de olie- en gasindustrie. In upstream olie- en gaswinning betekent dit dat de levensduur van bronnen wordt verlengd en dat processen efficiënter verlopen. In upstream verwerking betekent het dat de processen betrouwbaarder en efficiënter worden. Bij raffinage en petrochemische processen betekent het eveneens dat de betrouwbaarheid en de efficiëntie toenemen, maar ook dat de concurrentiepositie wordt verbeterd doordat er meer varianten van ruwe olie verwerkt kunnen worden. Wanneer de productie bijvoorbeeld snel kan worden omgeschakeld van benzine naar diesel, heeft dit een positief effect op de winstgevendheid. In elk segment van de industrie helpen we de klant bij het identificeren van zogeheten ‘value-leaks’, waarna we de procesverbeteringen beschrijven en implementeren die nodig zijn om deze lekken te dichten.

Wij helpen olie- en gasproducenten, raffinaderijen en verwerkende industrieën om Lean faciliteiten te bouwen en deze efficiënter te benutten

Bij 24 van de 25 grootste oliemaatschappijen, de meeste pijpleidingen in Noord- en Zuid-Amerika en de meeste van ‘s werelds grootste EPC-firma’s worden onze producten gebruikt om een hoog prestatieniveau te bereiken en te handhaven. Onze gebruikers hebben hiermee onder andere de volgende prestatieverbeteringen gerealiseerd:

  • Verbeteringen in upstream olie- en gasactiviteiten

    ◦ Tot 25% hogere productie-efficiëntie ◦ Tot 30% lagere bouw- en uitbreidingskosten ◦ Tot 7% langzamere productiedaling ◦ Tot 6% hogere efficiëntie bij de productie ◦ Tot 15% hogere verwerkingsefficiëntie ◦ Tot 2% hogere doorvoersnelheid Meer informatie

  • Verbeteringen in downstream olie- en gasactiviteiten

    ◦ Tot 11% hogere raffinage-efficiëntie ◦ Tot USD 5 miljoen voordeel per jaar door betere brandstofmenging ◦ Tot USD 10 miljoen voordeel per jaar door hogere productopbrengst ◦ Tot USD 15 miljoen voordeel per jaar door grotere beschikbaarheid ◦ Tot USD 29 miljoen voordeel per jaar door verbeterde efficiëntie ◦ Tot USD 36 miljoen voordeel per jaar door efficiënter gebruik van ruwe olie Meer informatie

Speciale oplossingen voor de olie- en gasindustrie

Wij realiseren en behouden deze verbeteringen door middel van oplossingen voor connectiviteit, procesbeheer en informatiemanagement die speciaal zijn toegesneden op de olie- en gasindustrie:

Wij helpen u productief te blijven waar u ook bent

Schneider Electric levert lokale vertegenwoordiging support en trainingen via ons distributie netwerk, bestaande uit meer dan 600 projectspecialisten en ruim 340 specialisten voor support en training. Neem contact op met een lokale Wonderware-partner om te overleggen over uw wensen en behoeften voor de olie- en gasindustrie.