Wonderware-oplossingen voor mijnbouw

Wonderware is de moderne en veilige keuze voor automatisering van mijnbouwprocessen en informatiemanagement.

Mijnbouw is bijzonder gevoelig voor de dynamiek in de wereldeconomie.

Mijneigenaren en managers moeten snel inspelen op veranderende marktomstandigheden om in deze complexe bedrijfstak te kunnen blijven concurreren.

De uitdaging is om de investeringen, de doorvoersnelheid en de capaciteit te verbeteren in goede tijden, en efficiënter te werken en kosten te beheersen bij economische tegenwind. Flexibiliteit en responsiviteit zijn essentieel, maar bedrijven moeten ook zorgen dat hun processen veilig en milieuvriendelijk zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ontoereikende compliance kan niet alleen schade aanrichten, maar ook leiden tot boetes of intrekking van vergunningen.

  • Deze uitdagingen worden nog verder gecompliceerd door hevige schommelingen in de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Senior medewerkers gaan met pensioen en het is geen sinecure om gekwalificeerde vervangers aan te trekken en te behouden. Teams van mijnbouwkundig engineers hebben ook steeds vaker een tijdelijk karakter, terwijl de diversiteit toeneemt en mensen vaker op afstand werken. Registratie en overdracht van kennis is absoluut cruciaal en moet zowel snel als veilig plaatsvinden.
  • Over de hele wereld reageren mijnbouwbedrijven op deze uitdagingen door bedrijfsprocessen te integreren, prestaties te optimaliseren en in de hele waardeketen best practices toe te passen. Ze proberen de efficiëntie te vergroten, de benuttingsgraad van activa te verbeteren, kosten te verlagen, stilstand te elimineren en meer ‘lean’ en ‘agile’ te werken. Wonderware-software geeft deze bedrijven alles wat ze nodig hebben om hun doelstellingen te realiseren.

Ondersteuning voor Operational Excellence

Wonderware is de moderne en veilige keuze voor automatisering van mijnbouwprocessen en informatiemanagement. We hebben tientallen jaren ervaring in deze bedrijfstak en we bieden een van de breedste en meest actuele softwareportfolio’s op dit gebied. Op meer dan 6.700 mijnbouwlocaties over de hele wereld wordt Wonderware-software gebruikt om het rendement op activa te vergroten.

Simulatieapplicaties

Modelleer de resource-to-market waardeketen om beperkingen in kaart te brengen en de efficiëntie te vergroten. Voorspel het procesgedrag, bouw specifieke werkwijzen in en verklein het inbedrijfstellingsrisico.

Supply chain-management

Creëer geoptimaliseerde plannen en schema's voor meerdere tijdshorizons. Bewaak de naleving van de plannen en bevorder een cultuur van voortdurende verbetering.

Productie- en voorraadadministratie

Tijdige en betrouwbare administratie van kwaliteit en kwantiteit van ertsen, zodat u betere beslissingen kunt nemen op het gebied van productie, logistiek, marketing en handel.

Betrouwbaarheid en benuttingsgraad van het machinepark

Houd in realtime zicht op de benuttingsgraad van het machinepark en plaats de prestaties in hun context, zodat u de bedrijfszekerheid en de productiviteit kunt vergroten.

Optimaliseer de prestaties

Neem gefundeerde beslissingen over productie, processen, prestaties en energieoptimalisatie door realtime toegang tot industriële data en bedrijfsgegevens.

Ondersteuning voor het continu in bedrijf zijn

Via ons wereldwijde distributie netwerk, leveren wij lokale vertegenwoordigers voor support en trainingen. Wij hebben de grootste verzameling systeemintegrators voor de mijnbouw, die zowel lokale als internationale services aanbieden. Klik op de onderstaande link om een Wonderware-partner te vinden die aansluit bij uw wensen.