Wonderware Intelligence de kracht van data in context

Wonderware Intelligence maakt gelijktijdig verbinding met meerdere bronnen van installatie- en enterprisedata, zodat duidelijk wordt in hoeverre verschillende industriële processen elkaar beïnvloeden.

De Wonderware Intelligence Oplossing

De kwaliteit van dashboards, rapporten en andere tools hangt af van de onderliggende data.

Afzonderlijke gegevensbronnen leveren vaak waardevolle informatie aan eindgebruikers. Maar de bedrijfswaarde van visualisatietools komt pas echt tot zijn recht wanneer meerdere gegevensbronnen worden gecombineerd tot één centrale, vertrouwde dataset die alle industriële processen omvat. Wonderware Operational Intelligence-software integreert data vanuit de hele fabriek of industriële installatie en onthult relaties die anders onopgemerkt zouden blijven. Big Data wordt gemodelleerd in overzichtelijke onderdelen, zodat uw technische teams de actuele prestaties kunnen afmeten aan de belangrijkste kerngetallen. Doordat dit in near-realtime gebeurt, kunnen er snel maatregelen worden genomen om afwijkingen te corrigeren.

Download Productsheet

Ontdek waar uw operationele prestaties van afhangen

Neem betere operationele beslissingen en ontsluit de verborgen waarde in uw industriële data.

De Business Case

Wonderware Intelligence berekent voortdurend de kerngetallen die van belang zijn voor het verbeteren van de prestaties van de fabriek(en), de installatie(s) of de infrastructuur.

Hierdoor kunnen de operationele doelstellingen beter worden nagestreefd en kunnen afwijkingen in near-realtime worden aangepakt. U krijgt meer inzicht in de gevolgen van planning, uitvoering, personeelsbezetting en machinegedrag op belangrijke strategische parameters zoals kwaliteit, prestaties en materiaal- en energieverbruik. Deze krachtige oplossing helpt u een optimaal rendement uit uw investeringen in werkvloer- en enterprisesoftware te halen, door de zakelijk relevante context zichtbaar te maken die verborgen zit in de gedistribueerde data van uw huidige applicaties. Onze oplossing voegt de informatie en het inzicht toe die u nodig hebt om de werkelijke kosten en de bijdragen aan de winst van uw bedrijfsprocessen transparant te maken.

Iedereen dezelfde kerngetallen

Het is essentieel dat iedereen snel over de juiste kerngetallen beschikt, maar als de kerngetallen niet op de operationele strategie zijn afgestemd, bestaat de kans dat mensen langs elkaar heen werken. Wonderware Intelligence ondersteunt operationele samenwerking door direct toepasbare informatie aan te leveren die goed leesbaar en begrijpelijk is en die afgestemd is op de verschillende operationele rollen in uw fabriek of installatie. Zowel ervaren als incidentele gebruikers kunnen hierdoor profiteren van de specifieke expertise die al in uw bedrijfsprocessen aanwezig is.

Gelijktijdige verbindingen met meerdere bronnen van installatie- en enterprisedata

Wonderware Intelligence maakt gelijktijdig verbinding met meerdere bronnen van fabrieks- en enterprisedata, zodat duidelijk wordt in hoeverre de verschillende industriële processen onderling gerelateerd zijn. De softwaretools van Wonderware Intelligence modelleren deze relaties tussen grote hoeveelheden data in de context van Key Performance Indicators (KPI's). Vervolgens worden de afwijkingen in de kerngetallen in near-realtime berekend en weergegeven door de krachtige software. Met behulp van een handig analysedashboard kunt u de gang van zaken monitoren en de resultaten delen via meerdere netwerken, webbrowsers of mobiele apparaten.

Een strategische interpretatie van productie- of procesdata

Zonder de georganiseerde datamodellering van Wonderware Intelligence is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om al deze data op een zinvolle manier te interpreteren. Dankzij de modellering van Intelligence beschikt u over één versie van de waarheid, die door ERP-systemen, datawarehouses en enterprisetools voor business intelligence wordt gebruikt voor een strategische interpretatie van de productie- en procesdata.

Intelligence Architectuur

Wonderware Intelligence bestaat uit twee onderdelen: een server en een aantal clients.

Wonderware Intelligence Server levert de centrale functionaliteit. Gebruikers werken met een ontwikkelomgeving om het informatiemodel te configureren en ze gebruiken clients voor selfservice-analyse en -rapportage op desktopcomputers en mobiele apparaten.

Intelligence Server

Intelligence Server vormt het hart van dit product en biedt functies voor data-acquisitie en het aggregeren, contextualiseren en organiseren van data uit meerdere bronnen tot één centraal informatiemodel dat ook voor de business goed te begrijpen is. Time-slicing is een unieke functie van Intelligence, die tijdreeksgegevens van proces-historians relateert aan events zoals batches, ploegendiensten, machinestatussen en dergelijke, waardoor berekeningen en analyses mogelijk worden die anders alleen met grote moeite en veel kans op fouten gemaakt zouden kunnen worden. Intelligence wordt geleverd met voorgedefinieerde modellen voor gegevensbronnen zoals Wonderware MES, InBatch en Alarms, waardoor eindgebruikers binnen enkele minuten de beschikking krijgen over krachtige dashboards. Intelligence Server is schaalbaar, van één locatie en één server tot meerdere servers met data van meerdere locaties. 

Analytics Client

Wonderware Intelligence is geïntegreerd met Tableau Software, dat door de analisten van Gartner sinds 2013 wordt ingedeeld in het Magic Quadrant voor Business Intelligence. Tableau Software is een gebruiksvriendelijke tool voor analyse en visualisatie, waarmee gebruikers van de werkvloer tot en met de directiekamer de Intelligence-data kunnen bekijken en analyseren, KPI's kunnen opvragen en diagrammen en dashboards kunnen maken. Deze selfservice-benadering vermindert de druk op de IT-afdeling om rapporten en dashboards te creëren en geeft de gebruikers onmiddellijk toegang tot de informatie die ze nodig hebben. 

Kenmerken van Wonderware Intelligence

Wonderware Intelligence maakt de verborgen informatie uit uw industriële gegevensbronnen zichtbaar door de data te aggregeren en te organiseren in een centraal informatiemodel dat analyse, rapportage en visualisatie heel eenvoudig maakt.

 • Creëer waarde uit uw data

  Gebruiksvriendelijke configuratietools helpen u om informatie over kosten, productie, kwaliteit, energie, materiaalverbruik en andere parameters af te leiden uit heterogene gegevensbronnen. De krachtige transformatie-engine van Wonderware Intelligence berekent deze parameters op het juist moment. Het systeem zorgt dat u de informatie op een comfortabele manier kunt consumeren via software voor presentatie, planning en datawarehousing.

 • Data uit verschillende bronnen combineren

  Combineer data van Wonderware en externe applicaties. Maak gebruik van de kracht van Wonderware System Platform in combinatie met uw MES-, ERP-, LIMS- en/of PDM-systemen voor een consistente, enterprisebrede weergave van alle relevante informatie. Bekijk transactie- en historian-data in hun onderlinge context.

 • Houd alles onder controle

  Bewaak de productie, het materiaalverbruik, de kwaliteit, het energieverbruik en andere parameters via intuïtieve, intelligente dashboards. Bekijk, corrigeer, verbeter of behoud de huidige situatie, moeiteloos en effectief. Houd iedereen bij de les.

Operational Intelligence voor alle industrieën en functies

De Wonderware Intelligence-software is geschikt voor elke tak van industrie, van voedingsmiddelen en dranken, chemicaliën en primaire metalen tot olie en gas, energie en infrastructuur.  Wonderware Intelligence is niet alleen een uitstekende oplossing voor Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) in een productiecontext, maar het is ook bij uitstek geschikt voor sectoren zoals energiewinning, vervoer, supply chains en vrijwel alle andere industriële processen. Overal waar u data kunt vastleggen, is Wonderware Intelligence beschikbaar om u te helpen bij de interpretatie.

Intelligentie on the Go

Intelligence Standard Clients maken gepubliceerde dashboards zichtbaar in webbrowsers, waarbij gebruikers de content kunnen personaliseren met dezelfde interactieve mogelijkheden en inzoomfuncties als in de Analytics Client. Dankzij de krachtige datamanagementfuncties bent u verzekerd van snelle responstijden, ook als u werkt met industriële Big Data. Doordat een groot aantal webbrowsers en mobiele apparaten worden ondersteund, kunt u de Intelligence-dashboards altijd en overal bekijken.

Wat is nieuw in Wonderware Intelligence

De belangrijkste nieuwe functies van Wonderware Intelligence zijn Reverse Backfill, verbeterde verwerking van Big Data, ondersteuning voor opgeslagen procedures en eventgestuurde updates van de gegevensopslag.

  • Reverse Backfill is een technologie die na de eerste implementatie onmiddellijk waarde genereert door eerst de meest actuele data te berekenen en pas daarna de oudere data. Hierdoor kunt u de actuele en meest recente informatie meteen gaan analyseren, terwijl het systeem de gegevensopslag verder aanvult met historische gegevens.
  • De verwerking van Big Data is verbeterd met geoptimaliseerde, robuuste datatransformaties, betere prestaties en kortere responstijden.
  • Ondersteuning voor opgeslagen procedures van Microsoft SQL Server als gegevensbron voor dimensies en metingen.
  • Ondersteuning voor aangepaste query’s die de data bij de bron filteren voor elk tijdsegment dat wordt berekend.
  • De verbeterde Tableau-software biedt rechtstreekse toegang tot de onderliggende Intelligence-data van MES-systemen, alarmen en andere bronnen.
  • Nieuwe voorgedefinieerde modellen en dashboards voor MES.
  • Een op REST gebaseerde API maakt programmatische vernieuwing van dimensies en metingen mogelijk, zodat u geen frequente periodieke verversing meer hoeft te plannen en het bronsysteem niet nodeloos wordt belast.

Zet Wonderware Intelligence voor u aan het werk

Klik op de onderstaande knop om meer waarde uit uw industriële data te genereren met behulp van Wonderware Intelligence.