Wat is SCADA?

Supervisory Control and Data Acquisition

Supervisory Control and Data Acquisition

Een fundament voor operational excellence

SCADA is geen specifieke technologie maar een type applicatie. SCADA staat voor Supervisory Control and Data Acquisition. Elke applicatie die operationele gegevens over een systeem verzamelt om dat systeem te kunnen regelen en optimaliseren, is een SCADA-applicatie. Zo’n applicatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een destilleerproces in de chemische industrie, een waterzuiveringssysteem of een pijpleidingcompressor. SCADA-automatisering is een middel, geen doel op zichzelf. Uiteindelijk weten alle ondernemingen dat ze het rendement op hun activa moeten maximaliseren door middel van operational excellence. Om te blijven concurreren moeten bedrijven voortdurend nieuwe manieren vinden om sneller en efficiënter te opereren. Er is een niet-aflatende druk om de productiviteit, de efficiëntie, de flexibiliteit, de kwaliteit en de winstgevendheid te verhogen en tegelijkertijd de kosten tot een minimum te beperken.

Complete industriële automatisering

System Platform is een centrale beheersuite voor het integreren van uw mensen, uw informatie en uw assets.

Benut het potentieel van uw bedrijf

We nodigen u uit om de mogelijkheden van een langdurige, nauwe samenwerking te ontdekken om uw doelen te verwezenlijken en het potentieel binnen uw bedrijf volledig te realiseren.

Wonder On.