Human Machine Interface (HMI)

De HMI is het belangrijkste hulpmiddel waarmee operators en leidinggevenden de productieprocessen in een industriële installatie kunnen coördineren en regelen.

De interface tussen proces en operator

De Human Machine Interface (HMI) is de interface tussen het proces en de operator, in wezen het dashboard van de operator. Dit is het belangrijkste hulpmiddel waarmee operators en leidinggevenden de productieprocessen in de fabriek of de industriële installatie kunnen coördineren en regelen. HMI’s vertalen complexe procesvariabelen naar bruikbare informatie waarop beslissingen worden gebaseerd. De weergave van near-realtime operationele informatie is het domein van een HMI. Procesgraphics geven betekenis en context aan de status van motoren en ventielen, vloeistofniveaus en vele andere procesparameters. HMI’s geven een operationeel beeld van het proces en maken beheersing en optimalisatie mogelijk.

Traditionele HMI-automatiseringssystemen

hebben onbedoeld geleid tot een overvloed aan informatie.

Dit probleem wordt versterkt door de onmogelijkheid om de overload aan informatie te kunnen begrijpen en interpreteren. Bovendien hebben operators vaak veel verantwoordelijkheid. Dit probleem wordt elk jaar erger, zodat de behoefte aan gebruiksgemak nog nooit zo groot is geweest.

De unieke aanpak van Wonderware maakt operationele efficiëntie mogelijk

  • Om te beginnen moeten moderne HMI’s automatisch de aandacht van de operator op het probleem vestigen. Ze moeten standaardwerkwijzen (SOP’s) afdwingen en zorgen dat afwijkende condities snel en gemakkelijk opgemerkt worden. Een geavanceerd ontwerp voor situational awareness moet het voor de operator gemakkelijker maken te zien wat er gebeurt, zich op het probleem te focussen en onmiddellijk de relevante informatie weer te geven.
  • Ten tweede moeten moderne HMI’s méér doen dan alleen processen visualiseren. Ze moeten mensen, applicaties en machines bijeenbrengen voor betere samenwerking, hogere efficiëntie en lagere kosten. De HMI moet de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste mensen laten zien, zodat zij de best mogelijke beslissingen kunnen nemen.

InTouch is powering the connected world

Hoe complexer uw bedrijfsprocessen worden, hoe meer behoefte u krijgt aan een betekenisvolle, realtime weergave van uw processen. Wonderware geeft innovators over de hele wereld nieuwe mogelijkheden door hun processen te standaardiseren en te visualiseren.

Benut het potentieel van uw bedrijf

We nodigen u uit om de mogelijkheden van een langdurige, nauwe samenwerking te ontdekken om uw doelen te verwezenlijken en het potentieel binnen uw bedrijf volledig te realiseren.

Wonder On.