Training User eXperience (UX) Gent - België

In deze tijd van Big Data, Smart Factories en het Industrial Internet of Things (IIoT) zien we de hoeveelheid beschikbare data in de productieomgeving hard groeien. Terwijl de techniek het mogelijk maakt om meer en meer apparaten te koppelen en samen laat voegen in één geïntegreerd systeem, is de User Interface (UI) in deze systemen niet in hetzelfde tempo doorontwikkeld. Dat betekent dat de ‘span of control’ van een individuele operator toe moet nemen. Daarvoor is een nieuwe kijk op User Experience (UX) design hard nodig. De werkelijke behoeften van gebruikers (en niet alleen de waargenomen behoeften), samen met de bruikbaarheid ervan, zijn ongetwijfeld de belangrijkste factoren voor het succes.

Het speelveld verandert en daarom moet ook het ontwerp van de User Interface veranderen. Peter Livaudais (Attoma) betoogde tijdens de Wonderware Knowledge Exchange 2018 dat we moeten afstappen van de traditionele benadering. Hij doelt daarmee op weergave van hoofdzakelijk P&ID’s op een scherm. Deze P&ID’s zijn niet ontworpen voor de uitdagingen van vandaag de dag met als resultaat dat operators hun eigen systemen nauwelijks doorgronden en moeilijk kunnen managen.

Er is grote winst te behalen wanneer tijdens het UX design proces de gebruiker centraal wordt gesteld. Deze werkwijze is gebaseerd op een mix van onderzoeks- en ontwerptechnieken zoals on-site observatie (hoe wordt er gewerkt en met welke tools?), interviews, workshops waarin onderling wordt samengewerkt, ontwikkelen van prototypes en testen. Daar waar bedrijven voor deze nieuwe ontwerpaanpak kiezen (zoals samengevat in onderstaande weergave), resulteert User Experience (UX) design in verhoogde efficiency en structurele kosten- en foutreductie.

Tweedaagse UX design training

Tijdens deze tweedaagse training leert u aan de hand van bewezen praktijkvoorbeelden hoe u UX design principes toepast om te komen tot een effectieve User Interface (UI). Tijdens een designproces wordt in direct contact met eindgebruikers begonnen met het in kaart brengen van de taken van de gebruikers. Daarvoor worden ‘user journeys’ geschetst waarin duidelijk wordt hoe een gebruiker nu en in de toekomst interacteert met de in te richten User Interface (UI). Daarna volgen designworkshops van papieren schetsen tot de juiste “look and feel” en tot slot de follow-up door u als ontwikkelaar in de productieomgeving. Tijdens de training door onze specialisten brengt u de opgedane kennis direct in de praktijk.

Wat kost deelname?
1.700,- euro exclusief BTW, inclusief overnachting met ontbijt, diner en twee uitgebreide lunches inclusief parking.

Wat levert het u op?
Door deelname aan deze training leert u alle ins & outs om zelfstandig volgens het User Experience (UX) design principe te ontwerpen. De gebruiker staat daarin centraal en vanuit behoeften en strategische doelstellingen wordt gewerkt aan een optimale industriële User Interface (UI).

Voor wie?
Deze twee dagen zijn interessant voor iedereen die betrokken is bij industriële User Interface (UI) projecten. Om te waarborgen dat iedereen de aandacht krijgt die hij/zij verdient én om te zorgen dat de interactiviteit niet in het geding komt, is de maximale groepsgrootte bepaald op 24 deelnemers. Deelnemers zullen in teams van drie à vier personen samenwerken.

Trainers
De Engelstalige training is een gezamenlijk initiatief van Attoma en Wonderware Benelux en wordt verzorgd door specialisten met ruime ervaring op het gebied van User Interface ontwerp in spraakmakende projecten. Zie ook: http://www.attoma.eu/en/projects/

Waar en wanneer?
De tweedaagse training werd georganiseerd op 13 & 14 november 2018 in Tiel en op 20 & 21 november 2018 in Gent.