Wonderware Benelux KnowledgeXchange 2018

17 mei 2018 - Nijmegen

Een dagje in de bioscoop, de dag in vogelvlucht

Ook dit jaar pakte Wonderware Benelux groots uit en ook ditmaal was de locatie voor de NL-editie verrassend. Donderdag 17 mei kwamen zo’n 200 zakenrelaties – system integrators, partners én klanten – naar het Cinemec in Nijmegen. Een moderne megabioscoop heeft zo zijn voordelen; goed bereikbaar, gemakkelijk parkeren én het grootst denkbare presentatiescherm zodat zelfs de kleinste tabel tot op de achterste rij leesbaar is. Het werd een dag vol flitsende filmbeelden en verhelderende productpresentaties, maar vooral met aansprekende klantverhalen.

software event system integrators end users

Na de ontvangst in de lobby opent Eric van Nispen – directeur van Wonderware Benelux – de dag met een welkomstpresentatie die net als alle andere plenaire presentaties terug te kijken is op uw eigen scherm via de website van Wonderware Benelux. Het jaaroverzicht van Eric toont vele nieuwe namen van relaties die het afgelopen jaar voor Wonderware hebben gekozen. Een aantal daarvan zal in de loop van de dag het podium pakken.

Eric licht toe hoe Wonderware in 1987 ooit is gestart en via Invensys (1998) en Schneider Electric/SE (2014) tegenwoordig onderdeel is van AVEVA (met SE als belangrijkste aandeelhouder) dat de focus voor de volle honderd procent heeft op software.

De markt verschuift naar de Cloud

“Daarmee is on-premise niet ineens verdwenen,” benadrukt Eric, “maar Cloud en hybride – Cloud met een on-premise shadow – biedt zoveel voordelen. In de oude situatie kwam Wonderware maximaal eens per jaar met een update, nu komt er elke twee weken wel iets nieuws bij. De Cloud werkt als een katalysator en maakt dat we sneller op de markt in kunnen spelen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van OEE, MES en Quality Management. Critical control zoals SCADA en HMI is nog vaak on-premise, maar Operations en Information Management is steeds vaker hybride of in de Cloud.”

Kennisoverdracht is belangrijk

De gastheer besluit zijn betoog met een uitnodiging om ‘te komen spelen’ in de testomgeving – via de site van Wonderware Benelux – om zo zelf de voordelen van de Cloud en de verrijkte software te ervaren. “We kunnen én willen niet meer om de Cloud heen. Recentelijk hebben we een Wonderware Wednesday Webinar georganiseerd over Azure – het Cloud platform van Microsoft – en dat is zeker de moeite waard om nog eens te bekijken. Alle webinars en ook alle presentaties van deze dag zijn terug te kijken via de website van Wonderware Benelux en we gaan nog meer publiceren. We gaan binnenkort een eigen studio inrichten zodat we zelf korte filmpjes op kunnen nemen om snel update-informatie te kunnen delen.” En natuurlijk is deze KnowledgeXchange ideaal om kennis en projectervaring te delen. Het woord is aan …

 

TOEPASSING VAN SCADA & GIS BIJ HET GVB AMSTERDAM

Bert Loonstra van Movares vertelt hoe de ooit prille liefde voor Wonderware is uitgegroeid tot een hechte relatie. “Al in 1999 werd er door ons wat geëxperimenteerd, maar ProRail – indertijd onze belangrijkste klant – werkte met voorgeschreven leveranciers en daar zat Wonderware toen (nog) niet bij. Toch hadden wij er geloof in en we deden tot onze grote tevredenheid kleine implementaties met InTouch. De tijden veranderen, het speelveld is veranderd en toen we in 2015 een nieuwe grote klant, het GVB Amsterdam, binnenhaalden was voor ons duidelijk dat we vol op Wonderware moesten inzetten. Wonderware heeft een bewezen trackrecord in dit segment met onder andere succesvolle projecten in de UK en bij de highspeedrail in China. Het project voor het GVB Amsterdam past in datzelfde rijtje.”

Schaalbaar, redundant én GISize

Bert schetst de situatie in Amsterdam met 57 voedingsstations voor de bovenleiding, de installatie van nieuwe RTU’s (een soort van PLC’s), de communicatie over het Tetranetwerk, de ingebouwde redundantie en het techniek-uitwijkcentrum. Navigatieschermen tonen de stad Amsterdam. Detailbeelden van de gelijkrichterstations en overviewschermen geven helder inzicht. “GISize biedt de mogelijkheid tot real-time inzoomen op grafische kaarten. Het is een innovatieve uitbreiding van het Wonderware System Platform. Door het samenbrengen van Geografische Informatie Systemen (GISize) en real-time data is het GVB in staat om de energiedistributie van de Amsterdamse trams in kaart te brengen, te monitoren en te sturen. Het is een krachtig, schaalbaar bedieningssysteem vol mogelijkheden voor de toekomst. Dit is het unieke Wonderware System Platform voor CBI (Centrale Bedien Installatie) Tram, wie weet pakken we straks de metro …”

WONDERWARE MAAKT DATA INZICHTELIJK VOOR TEAM FAST

Wonderware Benelux is sponsor van Team FAST (Formic Acid Sustainable Transportation). Dit multidisciplinaire studententeam van de TU Eindhoven heeft een nieuwe alternatieve energiedrager (mierenzuur/Hydrozine) ontwikkeld. Lotte Pleging geeft, kort maar krachtig, een prachtige presentatie over de voortgang van het project.

“Duurzaam geproduceerd mierenzuur is CO2-neutraal. We hebben nu een model rondrijden op Hydrozine en meten alles om verbeteringen door te voeren. Er zijn ruim 200 sensoren die signalen afgeven en Wonderware maakt dat we al die data inzichtelijk kunnen maken middels SCADA. We werken toe naar een situatie met volledige remote control met beveiliging, data-analysemogelijkheden en als het kan uiteindelijk één remote controlekamer voor al onze systemen. Het is onze ambitie ’s werelds eerste bus op Hydrozine te laten rijden! Eerst een bus, daarna een truck en dan schepen.”

Het is een mooi bruggetje naar de spreker na de pauze. Eric van Nispen besluit met een ludiek filmpje over een klomp goud. “Soms heb je goud in handen. De vraag is of de markt er altijd al klaar voor is, maar dit is de toekomst …”

REMOTE MONITORING HELPT DAMEN SHIPYARDS TE STUREN OP SUCCES

De pauze wordt gebruikt om bij te praten, bij te tanken, de stands van de sponsoren te bezoeken én een gesigneerde bundel Dikke Duim Dichtsels te scoren bij Frank Vester. Om half twaalf loopt de zaal weer vol en Toine Cleophas – Project Manager Research van Damen Shipyards – neemt de toehoorders mee de zee op.

Hollands glorie in optima forma. Damen loopt als internationaal vermaard scheepsbouwer voorop als het gaat om het op afstand verzamelen van data van hun schepen. Door het combineren van meerdere databronnen en deze te voorzien van context ontstaat een goudmijn aan informatie. Al die databronnen geven inzicht in het reilen en zeilen van de schepen en met die informatie kan Damen haar klanten nog beter bedienen.

Historie én toekomst

In Hardinxveld-Giessendam is het allemaal begonnen, maar inmiddels heeft Damen 34 werven op 5 continenten en elk jaar komen er door overnames twee tot drie bouwlocaties bij. “Een groeiend bedrijf is namelijk makkelijker te managen dan een krimpend bedrijf,” aldus Toine, die een gepassioneerd spreker blijkt. “We werken tegenwoordig met ruim 10.000 man en sturen koersvast op succes. Dat betekent wel dat we tussentijds de bakens een aantal maal hebben verzet, want de KPI’s veranderen. We willen niet meer concurreren op prijs, maar op prijs per dag. Daarvoor is operational intelligence, ship design en system design van groot belang. Dat begint met een ingenieus ontwerp waarin je alles wat je hebt geleerd in het verleden gebruikt om het nu nog beter te doen en dan is het dus zaak om alles te weten door te meten. Onze schepen zijn als het ware autonoom drijvende BV’s waarvan we exact willen weten wat ze aan het doen zijn en waar ze de meeste winst kunnen maken.”

Data om onze ontwerpers uit te dagen

Toine legt uit dat de scheepsbouwsector een geconsolideerde, transparante markt is waar je moet innoveren en excelleren om je te kunnen onderscheiden. “Op onze schepen wordt heel veel data gegenereerd en er is een infrastructuur aan boord die zorgt dat die informatie beschikbaar is op de brug. Wij wilden die informatie ook op de wal beschikbaar maken, zodat we onze schepen kunnen verbeteren én verder kunnen kijken want we gaan naar nieuwe verdienmodellen. Die operationele gegevens – over omgeving en het presteren en dergelijke – maken dat we diagnostisch kunnen gaan voorspellen wanneer er onderhoud nodig is. Dat maakt dat we andere servicecontracten kunnen afsluiten en straks zelfs operational lease kunnen aanbieden. We zijn op zoek gegaan naar een partner die meters kon maken en die hierin de lead kon nemen, want wij zijn minder goed thuis op dit vakgebied. We wilden dat de data snel beschikbaar werd voor iedereen. In onze zoektocht naar de passende software zijn we uitgekomen bij Wonderware omdat dit standaard al kon omgaan met de data aan boord én daarnaast is het configureerbaar, modulair uitbreidbaar en schaalbaar. We hebben er GPS aan toegevoegd voor de locatiegegevens en verwerken alle klassieke, operationele data – die we met verschillende sensoren meten – en dat combineren we weer met de weercondities.” Dat alles zit in een historian op het schip en gaat naar de wal via IaaS (Infrastructure as a Service) van Espresso Gridpoint. “De data wordt gecombineerd om slimme inzichten te krijgen. De informatie wordt getoond in voor ons gemaakte dashboards. Het begon met de selectie van een historian ten behoeve van remote monitoring, maar we pakken door. Wij staan voor een open datastrategie, want data-uitwisseling helpt ons allen vooruit en daarom hopen we dat zoveel mogelijk partijen daarop aanhaken. Will you join?”

TOEPASSING VAN WONDERWARE MES BIJ BELGISCHE BIVIT

Niets is te groot voor Wonderware én niets is te klein. Bivit is een producent van voormengsels en nutritionele supplementen voor de veevoederindustrie. Geen multinational zoals Damen, maar een mooi traditioneel bedrijf met twintig medewerkers en slechts één (productie)locatie waar een on-premise Wonderware oplossing is geïmplementeerd door INDEFF.

Benjamin Robert – Competence Leader bij INDEFF – licht de keuzes toe. “Wij leveren een open-source gestandaardiseerde oplossing die toepasbaar is in de meeste productieomgevingen. Bivit wenste meer flexibiliteit, foutreductie, de implementatie van een betrouwbare automatiseringsomgeving, terugdringen van papier- en administratiewerk en een beter inzicht in de processen. We hebben met Wonderware Enterprise Integrator de koppeling met Navision gemaakt.” Het hart van het systeem is Wonderware MES Operations software voor ordermanagement, receptenbeheer, voorraden etc. Een goed ontworpen en helder te bedienen HMI helpt de operator beter inzicht te krijgen in het proces.

Korte implementatietijd en snel resultaat

“Bivit had geen onuitputtelijk budget en had behoefte aan een korte implementatietijd en snel resultaat. Dat is ons gelukt door de inzet van Wonderware, omdat dit out-of-the-box heel veel functionaliteit biedt en dus direct inzetbaar en daarna modulair aanpasbaar is. Zo kom je snel tot een roll-out en kun je daarna gaan customizen. Wij bewijzen dat het met Wonderware mogelijk is om ook voor kleinere organisaties custom software oplossingen op te leveren.”

Na afronding door Benjamin doet Eric van Nispen een oproep aan het publiek. “Heeft u een mooie klantcase voor de volgende conferentie in 2019? Meld u aan!”

Daarna wordt een heen- en teruglooptekst geprojecteerd die niet te beschrijven valt, maar die je gewoon in alle rust nog eens terug moet kijken. Het opent je ogen en geeft stof tot nadenken.


HET MIDDAGPROGRAMMA MET 3 INTERESSANTE BREAKOUT-SESSIES

Na de uitgebreide lunch, met ruimte om te netwerken en de standhouders te bezoeken, ging met een klap op de gong het facultatieve middagprogramma van start. Iedereen zocht de eigen zaal op voor een van de drie breakout-sessies. Voor elk wat wils.

1 Remote Monitoring & Manufacturing in the Cloud

Wonderware biedt diverse oplossingen in de Cloud met als voordeel dat er niet geïnvesteerd hoeft te worden in kostbare hardware, er zijn geen installatiekosten, geen onderhoudskosten van het systeem en wachten op een update is niet langer nodig. Alle (nieuwste) functionaliteit staat altijd klaar en kan naar behoefte worden afgenomen. Hoe anders was dat enkele decennia terug? Een stukje geschiedenisles volgt met herkenbare beelden. Het toont de niet te stoppen groei van 4 gebruikers/nodes in 1969 naar nu meer dan 25 miljard devices die gekoppeld zijn aan het internet. Jelger de Gruijter en Lauran Lint verzorgen een luchtige, zeer leerzame duopresentatie waarbij ze elkaar aanvullen, gooien met een onverslijtbare Nokia telefoon en een modelauto over het podium laten scheuren waarvan de real-time data direct op het scherm verschijnt. Jelger: “Alles is met elkaar verbonden en die data zorgt voor een overvloed aan informatie die echter ook – mits goed aangewend – maakt dat we alles beter dan ooit kunnen monitoren en kunnen gebruiken voor allerhande toepassingen.”


Remote Monitoring

In deze breakout-sessie wordt uitgebreid ingegaan op het managen van remote assets. Van schepen zoals bij Damen Shipyards, tot en met het op afstand monitoren van (snoep)machines en zelfs complete fabrieken. Lauran Lint: “Remote monitoring maakt het leven makkelijker.”

2 User Experience & User Interface, focus op de gebruiker

Peter Livaudais van Attoma laat zien hoe je eenvoudig een bruikbare User Interface ontwerpt. Hij benadrukt het belang van less is more. “Wij pakken het heel simpel aan door eerst te inventariseren en dan gewoon op papier te gaan schetsen. Je zult moeten afstappen van de traditionele benadering en moet in onze opinie voortaan de gebruiker centraal plaatsen.” Een goede User Experience resulteert in verhoogde efficiency en structurele foutreductie en dat is winst. “There are many data sources, but there is one real truth!

software wonderware benelux

User Interface

Een vlotte presentatie van Edward van Leemput die terugkijkt én vooruitblikt. In rap tempo gaat hij van de floppydisk in 1992 via de eerste versie van InTouch (4.1) naar Situational Awareness (sinds 2014) en de nieuwste Operations Management Interface (OMI). OMI is in staat om diverse bronnen te ontsluiten in een real-time User Interface (proceswaarden, camerabeelden, planningsinformatie, alarmen, asset management etc.). Aan de hand van verhelderende voorbeelden worden real-time gegevens gekoppeld aan informatie vanuit andere systemen zoals asset management oplossingen (SAP-PM, Maximo, Ultimo etc.) en zo wordt getoond hoe je bijvoorbeeld een Asset Health Monitoring system kunt creëren op basis van de flexibiliteit van InTouch OMI. “Data plus context is informatie. OMI vraagt echter een nieuwe benadering voor het inrichten van een User Interface. Houd daarbij altijd in het achterhoofd dat irrelevante details afleiden, dus zorg dat je enkel dat toont wat je wilt én moet zien. Een goed geïmplementeerd OMI biedt direct meerwaarde.”

3 MES MADE SIMPLE; MODEL DRIVEN MES & MORE …

Door de combinatie van workflow met de bestaande Wonderware MES software ontstaat een nieuwe MES benadering die de implementatie en het gebruik vereenvoudigt, beheersbaar en overdraagbaar maakt. Tijdens deze sessie gaat Ludwig Wijns – Technology Executive bij Wonderware Benelux – in op wat de Model Driven MES benadering aan voordelen biedt. Ludwig licht haarfijn toe wat je met Wonderware Skelta BPM – het workflow platform voor Wonderware Manufacturing Operations Management – kunt bereiken. Verder geeft hij een preview en neemt een voorschot op de aparte applicatie packages die in de loop van dit jaar beschikbaar komen.

“Geconfigureerd, maar niet geprogrammeerd. Pre-gedefinieerde packages. Het MES is niet langer één monolithisch geheel, maar is in logische stukjes opgedeeld. We gaan functioneel denken en niet langer in bits en bytes en een package kun je zelf naar wens aanpassen. Coming soon!”

MORE: GOVERNANCE, UNIVERSAL TEMPLATES & CORPORATE ROLL-OUTS

Peter van Barneveld, programmamanager AVEVA, geeft het belang aan van cross-connecten. “Daar zit onze grote kracht, wij kunnen alles verbinden en dat zal maken dat we ons marktaandeel nog verder kunnen vergroten. Alles kunnen koppelen is mooi, maar bij corporate roll-outs van MES software is het bijzonder belangrijk standaarden te ontwikkelen, deze standaarden te beheren en er voor te zorgen dat deze consequent worden toegepast. Hierdoor ontstaat niet alleen een beheersbare MES omgeving, maar zijn na de initiële roll-outs ook schaalvoordelen in termen van uniformiteit en kosten te bereiken. Werkprocessen moet je gelijktrekken. Eerst standaardiseren en dan pas de IT aanpakken over de locaties heen. Dat lukt enkel als je MES niet laat beheersen door techneuten, de top moet in dit geval de lead nemen!” Met deze wijze raad wordt deze breakout-sessie afgesloten. “Op naar de netwerkborrel.”

Alle ochtendpresentaties en klantverhalen zijn gefilmd en binnenkort terug te kijken via de website www.wonderware-benelux.com. Een feel good movie met een happy end, of beter gezegd een bright future.

De Wonderware KnowledgeXchange 2018 is mede mogelijk gemaakt door de onderstaande sponsoren: