9REN

9REN Group ontwerpt, ontwikkelt, bouwt en runt duurzame turnkey-energiecentrales op basis van fotovoltaïsche zonne-energie, zonthermische energie en windenergie

De missie van 9REN is het gebruikmaken van de kracht van de zon

Wonderware helpt 9REN Group door middel van System Platform, InTouch, Historian en Historian Client bij het monitoren van zijn uitgebreide netwerk van installaties voor duurzame energie

 • Doelstellingen

   

  • Het bedrijf wilde de productie van zijn duurzame energie-installaties in Europa en het Midden-Oosten opvoeren
  • 9REN wilde de onderhoudskosten verlagen door persoonlijke supervisie van de installaties tot een minimum te beperken

   

 • Uitdagingen

   

  • Doordat de installaties van het bedrijf waarmee stroom wordt opgewekt verspreid liggen over Spanje, Italië en het Midden-Oosten, bestond er behoefte aan een centrale methode voor systeemmonitoring in meerdere tijdzones en onder verschillende klimaatomstandigheden.
  • 9REN wilde een oplossing die gemakkelijk kon worden opgeschaald bij de aanleg van nieuwe duurzame energie-installaties in andere regio’s

   

 • Resultaten

   

  • Dankzij de Wonderware-software kon 9REN de herkenning van events met 50% verbeteren en de zonvolgcapaciteit van de fotovoltaïsche systemen met 5% vergroten.
  • Bovendien kunnen rapporten met de Wonderware-oplossing veel sneller worden geproduceerd: rapporten zijn nu binnen twee dagen klaar, in plaats van na een maand.

   

9REN heeft 568 fotovoltaïsche zonne-energie-installaties, vooral in Spanje en Italië

In totaal genereert 9REN jaarlijks meer dan 99.000 megawattuur aan elektrische energie. Gelet op de wereldwijde groeidoelstellingen zal deze opbrengst met elke nieuwe zonsopkomst verder toenemen.

Madrid, Spanje – Uiteindelijk zal de wereld zijn energieverbruik omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.  Nu de prijzen van aardolie en aardgas blijven oplopen door toenemende wereldwijde vraag, geopolitieke instabiliteit en de nadering van het moment van ‘peak oil’, maken nieuwe ondernemingen gebruik van onuitputtelijke zonne- en windenergie om schone en duurzame energie te leveren voor woningen en bedrijven.

9REN Group ontwerpt, ontwikkelt, bouwt en runt duurzame turnkey-energiecentrales op basis van fotovoltaïsche zonne-energie, zonthermische energie en windenergie

Om zijn fotovoltaïsche installaties te kunnen beheren en monitoren, heeft 9REN onder de naam EOSystem een oplossing gebouwd op Wonderware System Platform.  EOSystem is realtime monitoring-technologie die actuele data verschaft over alle fotovoltaïsche installaties van 9REN in heel Europa en het Midden-Oosten.  Hierdoor heeft 9REN de kosten van de buitendienstwerkzaamheden aanzienlijk kunnen verlagen.

Wonderware voorziet in het totaalplaatje voor de energiewinning

Wonderware System Platform is het leveringsmechanisme voor enterprise-automatisering, dat bestaat uit de benodigde componenten om een volledig geaggregeerd beeld te geven van alle informatie uit de hele organisatie, zodat een robuust fundament ontstaat voor optimale samenwerking tussen mensen, processen en systemen. System Platform biedt een centrale, schaalbare softwareoplossing voor alle behoeften op het gebied van SCADA, Supervisory HMI en MES om de duurzame locaties van 9REN waar stroom wordt opgewekt te kunnen monitoren. System Platform biedt bovendien een eenvoudig upgradetraject waarmee heel eenvoudig nieuwe software en hardware van andere leveranciers aan het systeem kunnen worden toegevoegd.  Door een industriële applicatieserver, een krachtige historian-server en een gebruiksvriendelijke information server toe te voegen, kan System Platform moeiteloos de veeleisende en nauwkeurige activiteiten voor energieopwekking in realtime volgen.

9REN heeft System Platform gebruikt om tijd te besparen bij het maken van gestandaardiseerde, herbruikbare templates, waardoor de trainingstijd werd verkort en de kosten werden verlaagd

Een bijkomend voordeel van System Platform was dat het management een hogere consistentie en kwaliteit kon realiseren in het hele netwerk van fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie installaties.   Met behulp van vijf servers bestuurt System Platform alle installaties van 9REN.  Twee servers fungeren als redundante objectservers, een voor de installaties in Spanje en een voor de Italiaanse installaties.  Een derde server is voor historische data op basis van de Historian server. De Wonderware Historian is een krachtige realtime database voor informatie over de energieopwekking, bedoeld om met extreem hoge snelheden uiteenlopende vormen van industriële data in hoge resolutie te verzamelen.  De beschikbaarheid van deze vitale informatie zorgt ervoor dat beslissers op alle niveaus beschikken over de benodigde gegevens waarmee ze maatregelen kunnen nemen om maximale operationele efficiëntie te waarborgen.   Een andere server verzorgt de visualisatie via de Wonderware InTouch HMI. Met behulp van InTouch kan 9REN snel en eenvoudig speciale grafische weergaven ontwikkelen van de realtime stroomopwekkingsprocessen.  Deze software, een open en uitbreidbare HMI met geavanceerde grafische functionaliteit, biedt het vermogen en de flexibiliteit om geavanceerde applicaties te kunnen ontwikkelen met connectiviteit voor een breed scala aan systemen en apparaten. Met dank aan Wonderware heeft EOSystem tastbare voordelen opgeleverd voor 9REN.  Wanneer bijvoorbeeld de 6 Megawatt fotovoltaïsche installatie in Bella (Italië) stroom genereert, verzendt EOSystem per satelliet waardevolle informatie naar het kantoor van 9REN in Madrid.  Deze installatie in de omgeving van Rome bestaat uit een omvangrijke matrix van 30.000 zonnepanelen met 12 inverters om de door de panelen gegenereerde gelijkstroom om te zetten in wisselstroom, die geschikt is voor woningen en bedrijven.  De zonne-energiecentrale heeft uitgebreide monitoringtools om de opgewekte energie in realtime te kunnen meten, plus weerstations om de weersomstandigheden ter plekke te registreren. Hierdoor kunnen managers anticiperen op afnemende energieopbrengst wanneer het bijvoorbeeld bewolkt is.

The heat is on @ 9REN

9REN Group maakt gebruik van Wonderware System Platform om de prestaties van zijn duurzame energie-installaties in Europa en het Midden-Oosten te monitoren en te verbeteren.

In de business van zonne-energie wordt alles altijd opgeschaald

Voordat de Wonderware-oplossing werd geïmplementeerd, beheerde 9REN zijn zonne-energiecentrales via een eigen, webgebaseerd systeem dat niet volledig kon voorzien in de behoefte om infrastructuren voor thermische energie én infrastructuren voor zonne-energie te kunnen monitoren.

Daarom werd de nieuwe monitoringoplossing van Wonderware geïmplementeerd aan de hand van zeer specifiek omschreven eisen.  Het bedrijf had behoefte aan een automatiseringsinfrastructuur die volledige uitbreidingscapaciteit kon garanderen zonder beperkingen in de schaalbaarheid.  Bovendien moest de technologie flexibel genoeg zijn om ondersteuning te bieden voor de verschillende energiebronnen van het bedrijf, waaronder fotovoltaïsche zonne-energie, zonthermische energie en windenergie.  En ten slotte moest de nieuwe besturingsarchitectuur overweg kunnen met uitdagingen voor de energiedistributie die specifiek waren voor elke installatie.

 

Vanuit één enkele controlekamer kan 9REN de operationele infrastructuur op alle faciliteiten effectief monitoren

Nu er steeds meer zonne-energie wordt geproduceerd en er meer installaties online komen, vertrouwt het bedrijf op Wonderware om de technische expertise te leveren waarmee de monitoringsystemen effectief kunnen worden beheerd en uitgebreid. “Monitoringsystemen zijn essentieel voor het succes van een fotovoltaïsche installatie”, zei Francisco Alija, Monitoring & Control Manager bij 9REN Group.  “Vroeger gebruikten we veel verschillende monitoringsystemen.  Dat betekende dat we veel verschillende hardware en software moesten installeren op onze controlestations.  Wat we eigenlijk nodig hadden, was één bijzonder krachtig monitoringsysteem. En dat hebben we gekregen in de vorm van de Wonderware-oplossing”.

Geavanceerde technologie levert prestaties en betrouwbaarheid

Het management van 9REN realiseerde zich dat de prestaties van de zonne-energiecentrales alleen konden worden verbeterd als er voortdurend aandacht werd besteed aan het updaten van de technologie-infrastructuur voor controle en monitoring.  De prestaties worden bij elke technologie-update verder verbeterd in het oplossingsontwerp.  De betrouwbaarheid hangt samen met het gebruik van producten met een goede staat van dienst in de industrie, die optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbaarheid en de prestaties van het systeem.  Tijdens de eerste evaluatieronde voor leveranciers vestigde Wonderware de aandacht op zijn grote bekendheid in de industrie en op het brede bereik van zijn oplossingen voor industriële technologie. “9REN heeft de beschikbaarheid van dit systeem verbeterd met de uitzonderlijk betrouwbare oplossing van Wonderware”, zei Carlo Zuccaro, Manager Technology and Innovation bij 9REN Group.  “Als je de markt een beter product wilt bieden, heb je een modern monitoringsysteem nodig.  Wonderware heeft dit voor ons mogelijk gemaakt”.   De visie van 9REN voor zijn positie in de markt voor fotovoltaïsche zonne-energie is het minimaliseren van de ecologische voetafdruk en het maximaliseren van de relaties met de gemeenschap.

9REN installeert zonnepanelen op daken en in installaties op de grond

Bij een grote zonnepaneelinstallatie in de buurt van Rome is 9REN er door zorgvuldige planning in geslaagd de panelen zodanig te plaatsen dat het omringende agrarische landschap zo min mogelijk visueel werd aangetast.  Het bedrijf moedigt plaatselijke gemeenschappen aan om gebruik te maken van de grond in de omgeving van zijn projecten, zodat de industriële activiteiten van de fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties harmonieus kunnen opgaan in de plaatselijke omgeving. En in de Italiaanse regio Puglia heeft 9REN werkelozen uit de omgeving in dienst genomen en getraind in het installeren en onderhouden van fotovoltaïsche zonnepanelen, waardoor nieuwe arbeidskrachten voor de duurzame energiesector werden opgeleid.  Het bedrijf organiseert trips naar zonnepaneelinstallaties voor scholen uit de omgeving, zodat de leerlingen uit eerste hand informatie krijgen over de mogelijkheden voor duurzame energie.

Dankzij de Wonderware-software kon 9REN de herkenning van events met 50% verbeteren en de zonvolgcapaciteit van de fotovoltaïsche systemen met 5% vergroten.

Bovendien kunnen rapporten met de Wonderware-oplossing veel sneller worden geproduceerd: monitoringrapporten zijn nu binnen twee dagen klaar, in plaats van pas na een maand.

“9REN wilde de beschikbaarheid van de opwekkingsinstallaties verbeteren, zodat het bedrijf meer energie kon produceren en winstgevender kon opereren”, zei Alija.  “Maar we hoopten dat we met Wonderware ook de onderhoudskosten konden verlagen doordat we minder inspecties op locatie hoefden uit te voeren.  Met Wonderware kan 9REN optimaal profiteren van de ruime mogelijkheden voor uitbreiding en groei in onze sector”, zei Alija.  “Dankzij de beschikbaarheid van de grote hoeveelheid informatie vanuit de Wonderware-oplossing, is 9REN in staat het beheer van al zijn installaties te stroomlijnen, waardoor de personeelskosten ontegenzeggelijk zullen dalen.  Vanaf het begin was 9REN zeker van zijn Wonderware keuze als sleutelcomponent in de algehele operatie- en uitbreidingsstrategie.   Wonderware heeft niet alleen aan onze verwachtingen voldaan, maar deze zelfs overtroffen”. De schommelingen op de markt voor fossiele brandstoffen creëren nieuwe kansen voor bedrijven die nieuwe technologieën willen aanboren om schone en duurzame vormen van energie te leveren.  9REN is zo’n bedrijf, dat een marktleiderspositie heeft verworven door strategieën te ontwikkelen voor de productie van duurzame energie en de uitbreiding van bestaande faciliteiten om de vraag van particulieren en bedrijven naar olie en aardgas terug te dringen.  9REN vertrouwt op de zon, en dat staat ongetwijfeld garant voor een zonnige toekomst.