More    |    Email Signup
 

Woensdag 27 september jongstleden is ons eerste webinar van start gegaan. Van 11 tot 12 uur is er gesproken over de bedreigingen en kansen van het Industrial Internet of Things. Tijdens deze uitzending kregen de kijkers de gelegenheid om met ons te sparren, polls te beantwoorden en al hun vragen te stellen.

Het webinar over ‘de kansen en de bedreigingen van het Industrial Internet of Things’ is nu ‘on demand’ te bekijken, klik op de oranje ‘start-button’ hieronder om het webinar te bekijken.

Tijdens dit eerste webinar is Eric van Nispen ingegaan op de bedreigingen die het ‘onvolprezen’ industrial Internet of Things voor productiebedrijven zouden kunnen betekenen, maar ook hoe u deze bedreigingen eenvoudig kon pareren. Er loeren namelijk wel degelijk gevaren en die vragen om bewustwording en beheertools zodat u veilig kunt doorwerken en maximaal van de voordelen kunt profiteren.